Web Site Builder

HAFRSFJORDRINGEN  
FOLKEDANSEGRUPPE
FRA STAVANGER 

Glede med folkedans og musikk
Positiv livsutfoldelse kombinert med sosialt samvær
Hafrsfjordringen ble startet høsten 1994 og er ikke så gammel. Men de fleste av oss har lang danseerfaring
Vi ønsker å formidle det beste fra folkedansen, gjennom oppvisninger og besøk på alders- og sykehjem.

Hva vi driver med

Målsetting
Vi vil ta vare på og gjøre kjent tradisjoner innen gammeldans, tur– og sangdanser gjennom øvinger og oppvisninger.

Vi har også innslag av nordiske og internasjonale danser.
Vi forsøker å øve inn gode og allsidige oppvisningsprogrammer, og vi legger vekt på forbedring av steg, stil og tradisjon
Vi forventer at alle i gruppen følger instruktørens opplegg og retningslinjer og gjør sitt beste for å skape et godt, trivelig og sosialt miljøVi har som regel øvingskvelder de 3 første torsdagene i hver måned. Instruktør er Ivar Vaula assistert av sin kone Marit.

Øvingslokalet er det ombygde fjoset til Ivar og Marit på Sunde.

TURER

Hafrsfjordringen har vært på mange turer både i Norge og utlandet. De viktigste turene har vært:

1995— Skottland
1996— Bømlo
1996— Romania
1997— Tyskland - Munster
1998— Holland - Zelhem
1998— Skånevik
1999— Spania—Fuengirola
2001— Holland—Zelhem
2004— Spania—Calpe
2006— Kroatia
2007— Tsjekkia—Praha
2008— Østerrike—Wien og Salzburg
2009— Spania—Calpe
2010— Ungarn—Kiskörös
2012— Romania
2014--- ITALIA

BESØK

Vi har hatt endel kontakt med andre danseringer, og noen av disse har vært på besøk i Stavanger:

1999— Besøk av hollandsk dansering Wi’j eren ‘t Olde
2000— Besøk av Bømlo Gammeldanslag
2007— Rossabø Folkedanslag Haugesund
2008— Rossabø Folkedanslag Haugesund
2009— Rossabø Folkedanslag Haugesund
2010— Rossabø Folkedanslag Haugesund

.

DANSER

Vi har mange danser på danselisten, og listen over de aktuelle dansene endrer seg over tid. I tillegg til de tradisjonelle kjente norske folkedansene danser vi også danser med opphav fra andre land. Vi legger også vekt på å ha godt kjennskap til det repertoar som er vanlig i det betydelige dansemiljøet som er etablert på Nord-Jæren.

Vi har også laget flere dansepotpourrier som benyttes til oppvisninger.

MUSIKK

Spillemann Bjørn Sunde

Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Bjørn Sunde som spiller trekkspill.
Bjørn er ofte med oss både på turer og oppvisninger
Bjørn spiller på noen av øvingskveldene, men vi benytter også innspilt musikk.

PLANLAGTE AKTIVITETER

De fleste arrangementer starter kl. 1930

Oppdatert  feb. 2017


Program for våren 2017

kommer
 

Søndagsdanser våren 2017

kommer

Turer 2017

ikke planlagt ennå

OPPSLAGSTAVLE

Oppdatert feb. 2017

HAFRSFJORDRINGEN 2017

Inviterer til vennefest i Fjoset , lørdag 1. april kl. 1930.
Hold av kvelden og inviter glade dansevenner med.

Det blir servert smørbrød og kaffe. Annen god drikke medtas etter behov.Mineralvann kan kjøpes.

Kaffe og kaker serveres utpå kvelden etter noen danseøkter.

Bjørn Sunde spiller som vanlig opp slik at vi riktig får svinge oss på gulvet.

Pris pr. Person kr. 250 , - påmelding er nødvendig til;

John Norland kate.john@online.no eller telf. 51590979

Eller Bjørg Steinnes Husebø bjsthu@lyse.net eller telf. 51591413/47353973

Hilsen Styret i Hafrsfjordringen


20ÅRS JUBILEUM PROLOG

HAFRSFJORDRINGEN 20 år 2014.

Bakgrunnen for dannelsen av Hafrsfjordringen. 

Sommeren 1992 dro en gruppe dansere fra I.L. Havørns gammeldansgruppe til Latvia for å delta i en dansefestival etter invitasjon fra Kulturdepartementet i Latvia. Det ble i gruppen satt som betingelse at de som skulle delta i oppvisningene, måtte ha bunad. I 1993 fikk vi gjenvisitt av vertsfamiliene fra Latvia. Det var stort sett de samme som ble involvert i det meget vellykkede gjenbesøket. Gjenbesøket ble sponset økonomisk av Sola kommune, Phillips Petroleum og en middag av Stavanger kommune.

Deltakerne på Latviaturen dannet etter hvert stammen i en oppvisningsgruppe innen gammeldansgruppa i Havørn. Denne hadde sin basis i Formålsparagrafen i Havørns gammeldansgruppe , hvor et ønske om en oppvisningsgruppe var nedfelt. Medlemmene i oppvisningsgruppa ønsket også mulighet til perfeksjonering og dansekultur enn tilfellet var generelt i hovedlaget i Havørn. Mange av danserne der så mer på øvingskveldene som et sosialt samvær.

Alle var velkomne til å bli med i oppvisningsgruppa, men ved opptredener var det nærmest bunads- og treningsplikt. Dette førte etter hvert til litt uro omkring gruppa, og høsten 1994 ble det i gammeldansgruppa fattet en del motstridende vedtak angående oppvisningsgruppa. Dette skapte uro og frustrasjon i laget og førte til en avstemming om hvorvidt oppvisningsgruppa skulle få fortsette med tilknytning til Havørn eller ikke. Saken kom opp på årsmøtet 08.11.94, og resultatet ble at oppvisningsgruppa ikke fikk være tilknyttet Havørn i sin nåværende form.

Medlemmene av oppvisningsgruppa dannet derved det som senere fikk navnet Hafrsfjordringen. Et interimstyre bestående av Ivar Vaula(leder), Gunbjørg Thorstensen og Tor Wathne ble nedsatt for å forberede et konstituerende stiftingsmøte i laget. 27.11.94 ble alle medlemmene av oppvisningsgruppa invitert til et konstituerende stiftingsmøte på Grannes Grendahus, Sola. Grendahuset ble siden fast sted forlagets øvinger fram til 2005, da Hafrsfjordringen flyttet til Fjoset i Ekrestubben.

Ved valget ble lagets første styre valgt. Det bestod av :Leder: Tor Wathne Styremedlemmer: Aarstein Hauskevaag og Gunbjørg Thorstensen Varamedlem: Christian Thorstensen Revisor: Ingrid Jåsund Instruktør var Ivar Vaula med god hjelp av Marit. Noe som siden har pågått i 20 år. Eksterne instruktører ble benyttet til opplæring i sangdanser. Ringen fikk navnet: Hafrsfjordringen med undertittel: Folkedansgruppe. Det ble også bestemt at ringen skulle ha tilhørighet til Sola kommune. Symbol for ringen ble også diskutert, men siden det var så mange forslag, ble de oversendt det nye styret for gjennomarbeiding. 1995 ble dagens symbol med tre vikingskip på gul/oransje bunn vedtatt. Kontingent for 1995 ble vedtatt til kr 200,- pr. halvår og kr 10,- pr. øvingskveld. Vedtekter for laget ble også vedtatt. Der ble det diskusjon om hvordan og av hvem nye medlemmer skulle få tiltre Hafrsfjordringen. Alle ønsket å få med flere medlemmer. Det ble i tillegg vedtatt en målsetting for arbeidet i ringen i fem punkter:

- Vi vil ta vare på, bruke og gjøre kjent gjennom oppvisning, tradisjoner innen gammeldans, tur- og sangdanser.

- Vi vil øve inn gode, allsidige oppvisningsprogram.

- Vi vil legge spesiell vekt på perfeksjonering både i steg, dansestil og dansetradisjon. - Vi vil følge instruktørens opplegg og retningslinjer.

- Vi vil at alle i gruppen gjør sitt beste for å skape et godt, trivelig og sosialt miljø.

I styrearbeidet framover ble det lagt stor vekt på å markedsføre Hafrsfjordringen overfor institusjoner og kommuner, og ikke minst formidle ønsket om å få holde danseoppvisninger der det måtte passe. Til Stavanger kommune ble det søkt om å få være med i «Artistbanken». Det var en oversikt over kulturformidlere som kunne benyttes ved spesielle begivenheter eller av ulike institusjoner. På samme måte ble det søkt om å få bli med i «Turneprogram for institusjoner» i regi av Rogaland fylkeskommune. Men det var likevel i Sola kommune at ringen hadde de fleste opptredenene. Det var på institusjoner, men også på mange ulike arrangement i kommunens regi. Ringen var en fast deltaker i folketoget 17. mai. I de senere årene har det helst vært på sykehjem ringen har hatt danseoppvisninger.

I den vedtatte målsettingen ble det også lagt vekt på å skape et trivelig og sosialt miljø. Her kan nevnes Liv og Jan Torkildsen som bidro med opplesninger, historier og spill på sag og munnspill. I tillegg var Alf Warland en flittig bidragsyter med sine «Ord for dagen». I den senere tid har Reidun Røed og Kate Elin Norland bidratt med humoristiske innslag i festlige anledninger. Det har også vært fast innslag med en grillkveld som avslutning før sommeren og en festkveld som avslutning i desember. Turer i inn- og utland ble også brukt for å styrke det sosiale miljøet. Det har vært arrangert 14 utenlandsturer, der en også har hatt flere oppvisninger. Siden Thor Albertsen ble medlem, har han vært «reisegeneral» for de aller fleste utenlandsturene. Hafrsfjordringen har også hatt mye kontakt med Rossabø Folkedanslag i Haugesund og med folkedanslaget på Bømlo. Det har også blitt arrangert flere felles fester med Grannesringen.

Medlemstall: I 1995 var det 36 medlemmer. Slik har det stort sett vært i de fleste årene, med unntak av 2010, da det var 50 medlemmer. I jubileumsåret 2014 er vi 48 medlemmer.

Spillemenn: Det har blitt benyttet flere i løpet av de 20 årene. Her kan nevnes: Bjarne Bringedal, Johan Nesvik. Terje Foss, Toradergjengen, Hali-å dra og ikke minst Bjørn Sunde som spilte på det konstituerende møtet, og som i de senere årene har vært vår faste spillemann på øvingskveldene, festene og turene våre.

Ledere i Hafrsfjordringen: Tor Wathne (1995-96), Alf Warland (1997), Thor Albertsen (1998-99 og 2011), Knut Røed ( 2000-06 og 2012), Ivar Vaula (2007-10) og Ellinor Hodneland (2013-14) .

Annet: 1. Den første vennefesten ble arrangert i 2008 med 70 gjester. 2. I 2008 fikk Hafrsfjordringen egen hjemmeside. 3. Fra 2013 har vi søkt Stavanger kommune om kulturmidler, dette har bedret økonomien betraktelig. 4. Fra 2013 har betalingsmåten for øvingskveldene blitt lagt om til to innbetalinger pr. år, vår og høst. Dette har ført til at vi oftere kan benytte oss av Bjørn på øvingene. For å forsøke å heve medlemstallet ble det i 2014 startet et nybegynner- og et påbyggingskurs vår og høst.